Vypracovanie dokumentov podľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií  (ZPH):
  • kategorizácia nebezpečných látok u prevádzkovateľa
  • vypracovanie auditu nebezpečných látok v zmysle prílohy č.1 k zákonu
  • vypracovanie oznámenia o zaradení podniku


Získaná odborná spôsobilosť pre odbornosť:
"špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií"
ev.č. 0080 vlastnej pečiatky

NAŠE SLUŽBY

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Zistite viac

KONTAKT

VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Alejová č.2 
040 01 Košice

Údaje pre fakturáciu:
VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ: 2121230386
IČ DPH: SK2121230386