Vypracovanie dokumentácie (prípadne aktualizácia existujúcej dokumentácie):
  • povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby (vypracovaný podľa prílohy č.2  vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z.)    
  • povodňový plán zabezpečovacích prác pre trvalú prevádzku (vypracovaný podľa prílohy č.2  vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z.)
  • povodňový plán záchranných prác (vypracovaný podľa prílohy č.3 a 4  vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z.) 

NAŠE SLUŽBY

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Zistite viac

KONTAKT

VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Alejová č.2 
040 01 Košice

Údaje pre fakturáciu:
VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ: 2121230386
IČ DPH: SK2121230386