Kontakty

Dagmar Várkolyová, externá spolupráca pre firmy

telefón: 0904 641 047
e-mail: varkolyova.dagmar@gmail.com
e-mail: varkolyova@varkoly-environment.sk

Ing. Karol Várkoly, externá spolupráca pre firmy

telefón: 0904 676 612
e-mail: karol.varkoly@gmail.com
e-mail: varkoly@varkoly-environment.sk

VARKOLY- environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Alejová č.2 
040 01 Košice

Údaje pre fakturáciu:

Obchodné meno: VÁRKOLY- environment s.r.o.
Sídlo: Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ : 2121230386
IČ DPH: SK2121230386

Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel sro, vl.č. 48723/V

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN : SK 250900 0000 0051 6999 8673
BIC : GIBASKBX

Napíšte nám

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Zistite viac

KONTAKT

VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Alejová č.2 
040 01 Košice

Údaje pre fakturáciu:
VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ: 2121230386
IČ DPH: SK2121230386