Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla síce iba 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

V súčasnej dobe externe pôsobíme vo firmách s rozličným výrobným zameraním a riešime pre tieto firmy (samozrejme v úzkej spolupráci) povinnosti, ktoré pre nich vyplývajú z ustanovení jednotlivých zákonov Slovenskej republiky pre oblasť životného prostredia.

Externé činnosti vykonávame pracovníkmi : Dagmar Várkolyová, Karol Várkoly, Lívia Várkolyová, na základe voľných, ako aj viazaných živností, ktoré sú zrejmé z „výpisu z Obchodného registra OS Košice I..

Našu činnosť podľa jednotlivých potrieb firmy vieme vykonať cielene – len na objednaný druh práce, ako aj pravidelne mesačne, v rámci mesačnej paušálnej zmluvnej ceny. Vždy je to o dohode s každým, kto sa na nás s dôverou obráti.

Máme potrebné skúsenosti a vedomosti pre oblasť vodného hospodárstva – zákona o vodách a súvisiacich vykonávacích predpisov, vrátane viazanej živnosti : činnosť vodohospodára. Kto potrebuje mať funkciu vodohospodára – o tom pojednáva § 70 zákona o vodách. Funkciu vodohospodára je možné vykonávať podľa tohto §-u aj na základe zmluvného vzťahu – externe.

Ostatné činnosti z oblasti voda a vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, EIA, IPKZ, ponúkame v samostatnej kapitole/kapitolách našej webovej stránky.

Činnosť: „stavebný dozor“ a „koordinátor bezpečnosti“ sme ponechali na našej druhej spoločnosti EaCP s.r.o. (Environmental and compliance project), ktoré viazané činnosti zabezpečujeme od roku 2014. Činnosť tejto spoločnosti vyplýva z výpisu z Obchodného registra OS Košice I..

Neváhajte nás kedykoľvek osloviť, vždy sa snažíme každému vysvetliť čo potrebuje a prečo je to tak, potom je už rozhodnutie na Vás, či si naše služby vyberiete. Ku každému klientovi pristupujeme s rovnakou vážnosťou splniť jeho požiadavky a zákonné potreby v oblasti legislatívy životného prostredia.

Dagmar Várkolyová

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Zistite viac

KONTAKT

VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Alejová č.2 
040 01 Košice

Údaje pre fakturáciu:
VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ: 2121230386
IČ DPH: SK2121230386