Ceny za vyhotovenie dokumentov a dokumentácie sú vecou dohody medzi objednávateľom a spracovateľom.

Z dôvodu, že legislatívna oblasť je veľmi rozmanitá, ceny za jednotlivé dokumenty budú dohodnuté po vzájomnej dohode na základe náročnosti vyhotovenia jednotlivých typov dokumentácie.

V prípade potreby je možné vykonať aj vstupný "audit"

Vstupný audit  môže  obsahovať:
  • oboznámenie sa a odkontrolovanie všetkých existujúcich dokumentov, ktoré  spoločnosť v súčasnosti vlastní,
  • prehľadné roztriedenie týchto dokumentov do samostatných obalov, v súlade s požiadavkami pre ISO 9001, resp. ISO 14 001 (podľa systému, ktorý má  spoločnosť zavedený)
  • zoznam dokumentácie, ktorá existuje
  • zoznam dokumentácie, ktorú je potrebné dopracovať 
  • zhodnotenie legislatívneho stavu v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva
  • návrh na ďalšiu spoluprácu a cenová ponuka na spracovanie chýbajúcej dokumentácie, vrátane termínov  spracovania  

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Zistite viac

KONTAKT

VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Alejová č.2 
040 01 Košice

Údaje pre fakturáciu:
VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ: 2121230386
IČ DPH: SK2121230386