V tejto dobe, kedy sú zákony a vyhlášky neustále aktualizované, vytvorili sme iba odkaz na oficiálne webové sídla poskytovateľov týchto „služieb“.
Je našou povinnosťou a samozrejmosťou  sledovať priebežne novely zákonov a ich vykonávacích predpisov, pričom našich klientov s nimi  pravidelne oboznamujeme, hlavne vo vzťahu k novým, alebo aktuálnym povinnostiam.
Viac informácií o platnej legislatíve nájdete na: www.epi.skwww.slov-lex.sk

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Zistite viac

KONTAKT

VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Alejová č.2 
040 01 Košice

Údaje pre fakturáciu:
VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ: 2121230386
IČ DPH: SK2121230386