Posudzovanie vplyvov na ŽP:
Spracovanie dokumentov posúdenia vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. v platnom znení a to pre:
  • zisťovacie konanie,
  • alebo pre povinné hodnotenie.

Odborná spôsobilosť na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie:
v odbore:
  • 2m - odpadové hospodárstvo
  • 2l   - vodné hospodárstvo

v oblasti:
  • 3g stavby pre odpadové hospodárstvo

NAŠE SLUŽBY

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla síce iba 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Zistite viac

KONTAKT

VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Kysucká č.16
040 11 Košice

Údaje pre fakturáciu:
VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ: 2121230386
IČ DPH: SK2121230386